راهنمای تغییر اسم SSID و رمز wifi مودم همراه ZTE MF93D 4G LTE

برای تغییر Password و نام WIFI مودم همراه  ZTE MF93D 4G LTE به صورت زیر تنظیمات مربوطه را اعمال نمایید:

 • مودم همراه ZTE MF93D 4G LTE را از طریق wifi یا کابل داخل جعبه به گوشی یا کامپیوتر و … وصل نمایید.
 • در نوار آدرس اصلی مرورگر خود IP آدرس  /http://192.168.0.1 تایپ و Enter نمایید.
 • در پایین صفحه باز شده جهت Login شدن از پسورد *Adm!nLT3 یا admin استفاده نمایید.
 • بعد از Login شدن گزینه Settings کلیک نمایید.
 • برای ایجاد تغییرات گزینه Wi-Fi Settings در کنار صفحه سمت چپ از بین زیرمنوهای باز شده کلیک نمایید.
 • در بخش SSID 1 گزینه (Network Name (SSID را ازبین گزینه ها برای تغییر اسم WIFI انتخاب نمایید.
 • SSID یا اسم مورد نظر جدید خود را در مقابل گزینه (Network Name (SSID تایپ نمایید.
 • برای تغییر Password یا رمز wifi بخش Pass Phrase را انتخاب نمایید.
 • در مقابل بخش Pass Phrase رمز مورد نظر خود را تایپ و Apply نمایید.

بعد از گزینه Apply اتصال شما از مودم همراه به خاطر تغییرات قطع می شود, با رمز و اسم جدید به مودم همراه برای استفاده مجدد متصل شوید.

تنظیمات تمام شده است, از استفاده از مودم همراه خود با نهایت سرعت لذت ببرید.                                                                                                                            مودم همراه ایران

راهنمای تغییر اسم SSID و رمز wifi مودم همراه Strong EL976 4G LTE

برای تغییر Password و نام WIFI مودم همراه  Strong EL976 4G LTE به صورت زیر تنظیمات مربوطه را اعمال نمایید:

 • مودم همراه Strong EL976 4G LTE را از طریق wifi با رمز 12345678 یا کابل داخل جعبه به گوشی یا کامپیوتر و … وصل نمایید.
 • در نوار آدرس اصلی مرورگر خود IP آدرس  /http://192.168.43.1 تایپ و Enter نمایید.
 • در پایین صفحه باز شده جهت Login شدن از User Name و پسورد admin استفاده نمایید.
 • بعد از دریافت پیام Login successful  گزینه Ok کلیک نمایید.
 • برای ایجاد تغییرات گزینه Disconnect در پایین صفحه کنار Logout کلیک نمایید تا دستگاه به وضعیت Disconnect درآید.
 • گزینه WLAN ازبین گزینه های بالا انتخاب و در زیر منو های باز شده گزینه SSID را برای تغییر اسم WIFI انتخاب نمایید.
 • SSID یا اسم مورد نظر خود را تایپ کرده و Save نمایید.
 • برای تغییر Password یا رمز wifi در بخش WLAN زیر منو Security را انتخاب نمایید.
 • در مقابل بخش WLAN Password رمز مورد نظر خود را تایپ و Save نمایید.

در هر بخش بعد از گزینه Save اتصال شما از مودم همراه به خاطر تغییرات قطع می شود, مودم همراه خود را یکبار روشن/خاموش کرده, با رمز و اسم جدید به مودم همراه برای استفاده مجدد متصل شوید.

تنظیمات تمام شده است, از استفاده از مودم همراه خود با نهایت سرعت لذت ببرید.                                                                                                                            مودم همراه ایران

تنظیمات مودم همراه Huawei E5573 vodafone

تنظیمات مودم همراه Huawei E5573

تنظیمات مودم همراه Huawei E5573 vodafone

تنظیمات مودم همراه Huawei E5573 vodafone در صورت Reset نمودن به صورت زیر به منظور استفاده مجدد اعمال نمایید:

 • مودم همراه Huawei E5573 vodafone را از طریق wifi یا کابل داخل جعبه به گوشی یا کامپیوتر و … وصل کنید.
 • در نوار آدرس اصلی مرورگر خود IP آدرس  /http://192.168.0.1 تایپ و Enter نمایید.
 • در صفحه باز شده به منظور Login شدن از پسورد admin استفاده نمایید.
 • گزینه Mobile Broadband و سپس در بخش کناری چپ connection را انتخاب نمایید.
 • در صفحه باز شده Account type را روی custom تنظیم نمایید.
 • فقط گزینه های IPv4/IPv6 APN و IPv4/IPv6 Number را با توجه به نوع سیمکارت خود به صورت جدول تنظیم نمایید.

 

                   اپراتور    IPv4/IPv6 APN  IPv4/IPv6 Number
                 ایرانسل     mtnirancell             *99#
                  رایتل       rightel             *99#
               همراه اول       mcinet             *99#

تنظیمات مودم همراه Huawei E5573 vodafone تمام شده است, اسکرول را به سمت پایین بکشید در پایین صفحه گزینه Save را انتخاب نمایید, بعد از دریافت پیام The update has been successful وضعیت شما به حالت Connected درمی آید.حال میتوانید ازاستفاده از مودم همراه خود لذت ببرید.

راهنمای تنظیمات مودم همراه Huawei E5573 vodafone تغییر اسم SSID و رمز wifi مودم جیبی :

برای تنظیمات مودم همراه Huawei E5573 vodafone تغییر Password و نام WIFI به صورت زیر تنظیمات مربوطه را اعمال نمایید:

 • مودم جیبی هواوی E5573 را از طریق wifi یا کابل داخل جعبه به گوشی یا کامپیوتر و … وصل کنید.
 • در نوار آدرس اصلی مرورگر خود IP آدرس  /http://192.168.0.1 تایپ و Enter نمایید.
 • در صفحه باز شده به منظور Login شدن از پسورد admin استفاده نمایید.
 • در نوار قرمز رنگ بالا گزینه WIFI و سپس در بخش کناری چپ security را انتخاب نمایید.
 • در صفحه باز شده برای تغییر اسم در مقابل بخش SSID نام قبلی را پاک و اسم مورد نظر جدید را تایپ نمایید.
 • برای تغییر Password یا رمز wifi گزینه key را انتخاب نمایید.
 • در مقابل بخش key رمز قبلی را پاک و رمز مورد نظر خود را تایپ و Save نمایید.

بعد از گزینه Save و دریافت پیام The update has been successful اتصال شما از مودم همراه به خاطر تغییرات قطع می شود, با رمز و اسم جدید به مودم همراه برای استفاده مجدد متصل شوید.

تنظیمات مودم همراه Huawei E5573 vodafone تمام شده است, از استفاده از مودم همراه با نهایت سرعت لذت ببرید.

جهت خرید این محصول به فروشگاه اینترنتی مودم همراه ایران مراجعه نمایید.

مودم همراه ایران