درباره

از سال تاسیس مودم همراه ایران تا به امروز، هفت سال برای اینکه تکنولوژی های نوین و بروز برای شما به ارمغان بیاوریم، سخت در حال فعالیت هستیم. باعث افتخار ماست، در ایران با ارائه متمایز ترین گارانتی در اینترنت و مودم همراه مورد ترجیح هزاران نفر قرار گرفتیم. با محصولات و خدمات برتر، سعی بر این داریم احتیاجات و خواستهای مشتریان را به بهترین نحو  برآورده سازیم, به زندگی آنها رنگ و ارزشی فر اتر آوریم و برای ساختن جامعه ای متعالی فعالیت خود را ادامه دهیم.